POCHOPIŤ, ČO MÔŽE SPÔSOBIŤ TRASENIE V TELE - VŠEOBECNEJ PRAXE

7 situácií, ktoré spôsobujú trasenie rúk a telaRedakcia Choice
Vápnikový proteín
Vápnikový proteín
Hlavnou príčinou trasenia v tele je samozrejme chlad, situácia, ktorá spôsobuje, že svaly sa zmršťujú na zahriatie tela. Existujú však aj iné príčiny trasov, ktoré vyvolávajú okamžiky úzkosti, konzumácia stimulantov alebo sú spôsobené neurologickými a svalovými ochoreniami, medzi ktoré patria hlavne Parkinsonova choroba, esenciálny tremor a exacerbovaný fyziologický tremor. Hlavné miesta tela postihnu