POCHOPTE, AKO NOVORODENÉ DIEŤA FUNGUJE - ZDRAVIE DIEŤAŤA

Neonatálna ICU: čo to je, dĺžka pobytu a kedy sa vykonáva vypúšťanieRedakcia Choice
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Neonatálna JIS je nemocničné prostredie, ktoré je pripravené na dojčatá, ktoré sa narodili pred 37 týždňami tehotenstva, ktorí majú podváhu alebo majú nejaké problémy, ktoré môžu narušiť ich vývoj, ako sú zmeny srdca alebo dýchania. Vedieť, čo robí novorodenec. Dieťa zostáva na JIS, kým nemá respiračnú nezávislosť, má ideálnu hmotnosť a úspešne nasáva všetky potraviny a liečba pokračuje doma. Dĺžka pobytu na JIP sa líši podľa dieťaťa a