FETÁLNE SEXING: KRVNÝ TEST, KTORÝ UKAZUJE, ČI IDE O CHLAPCA ALEBO DIEVČA - DIAGNOSTICKÉ VYŠETRENIA

Krvný test na poznanie pohlavia dieťaťaRedakcia Choice
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Jedným zo spôsobov, ako poznať pohlavie dieťaťa vopred, je uskutočniť krvný test, nazývaný fetálne sexing, už v 8 týždňoch tehotenstva. Fetálny sexingový test je schopný zistiť prítomnosť chromozómu Y, mužského chromozómu, v materskej krvi a poskytuje 99% istoty, ak sa neurobí pred 8 týždňami a ak žena nevykonala žiadnu transfúziu alebo transplantáciu krvi orgánu. Tehotná žena sa nemusí rýchlo an