ČO JE A AKO SA MÁ LIEČIŤ DYSLALIA, PIVOVÁ REČ - VŠEOBECNEJ PRAXE

Čo robiť, keď si dieťa počas hovoru vymenilo R za LRedakcia Choice
Čo je slezina a jej funkcia
Čo je slezina a jej funkcia
Keď dieťa vymení R pre L slovami ako "chcel", čo končí "podvádzané", môže to byť prípad poruchy nazývanej dyslalia. Táto porucha je charakterizovaná ťažkosťami hovoriť niektoré zvuky, charakterizované chybami vo výslovnosti alebo ťažkostiach s artikuláciou slov, rovnako ako postava Cholula z komiksu pásma Turma da Mônica. Nesprávne vyslovené slová