KROK ZA KROKOM CISÁRSKEHO DORUČENIA A AK JE INDIKOVANÝ - TEHOTENSTVO

Ako je cisársky rez



Redakcia Choice
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Cisárskym rezom je naprogramované doručenie lekárom, ktoré sa môže stať pred alebo po začatí prác. Najčastejšie je, že je označená predtým, ako vzniknú kontrakcie, pretože je pre ženy príjemnejšia. Môže sa však vykonať aj po začatí kontrakcií a nápoj dáva jasné signály, že je pripravený na narodenie. Krok za krokom tradičného cisársk