POCHOPIŤ, AKO SA VYKONÁVA TRANSPLANTÁCIA KOSTNEJ DRENE - VŠEOBECNEJ PRAXE

Transplantácia kostnej drene: čo to je a možné riziká a komplikácieRedakcia Choice
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Ako používať Hopi sviečku na sinusitídu
Transplantácia kostnej drene je široko používanou liečebnou stratégiou pre choroby, ktoré postihujú krvné bunky, ako je lymfóm a leukémia, kde kostná dreň je nedostatočná, tj nemôže riadne vykonávať svoju funkciu produkcie krviniek a imunitného systému, ako sú červené krvinky, krvné doštičky, lymfocyty a leukocyty. Kostná dreň pozostáva z h